Dokumenty 

Dokumenty Spółdzielni

Dokumenty do pobrania

Dokumenty Spółdzielni

Statut

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu
Regulamin ustalania wysokości opłat w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób

Tryb zgłaszania i usuwania usterek w budynkach PSM „Idealne Mieszkanie”

Regulamin Rady Osiedla PSM "Idealne Mieszkanie"

"Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania

wysokości opłat za używanie lokali, pomieszczeń przynależnych, miejsc

postojowych i garaży w osiedlach PSM "Idealne Mieszkanie" -

Zasady odpłatności za wykorzystywanie przez mieszkańców części wspólnych budynków w osiedlach Spółdzielni.

Zasady wynajmu stanowisk na rowery w budynku przy ul. Obrońców Tobruku 27

Zmiany stawki czynszu najmu stanowiska na rower w budynku przy ul. Obrońców Tobruku 27.

"Regulamin ustalania wysokości opłat w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w PSM "Idealne Mieszkanie".

Regulamin korzystania z pomieszczeń pod schodami klatek schodowych, stanowiących części nieruchomości wspólnej w osiedlu „Zielone Bemowo” przy ul. Obrońców Tobruku 27 w Warszawie.

Klauzula obowiązku informacyjnego dla PSM Idealne Mieszkanie

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w PSMIM

Procedura zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w PSM IM

"Regulamin nabywania i utraty członkostwa w Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Idealne Mieszkanie"

Regulamin Porządku Domowego

Regulamin dotyczący podziału obowiązków oraz odpowiedzialności w zakresie konserwacji, napraw, remontów i modernizacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz części wspólnych.

Zasady naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych - brak

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w PSM Idealne Mieszkanie". - brak

Polityka prywatności PSM Idealne Mieszkanie

REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania
Instrukcja dotycząca składania oświadczeń o liczbie zamieszkujących osób (2024)

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal (aktualizacja na rok2024)
Deklaracja członkowska
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Mieszkańców PSM IM
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Polityka prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek