Aktualności

Jul 23, 2013

NOWE STAWKI DALKIA WARSZAWA SA

Kategoria: OgólneINFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW PSM „IDEALNE  MIESZKANIE”

 Uprzejmie  informujemy,  że  Prezes  Urzędu  Regulacji Energetyki  zatwierdził  w  dniu  12.06.2013r.  nową  taryfę cen  dla firmy  Dalkia  Warszawa S.A. , dostawcy  energii cieplnej na  potrzeby  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej wody  w  zasobach  Spółdzielni , która   będzie  obowiązywać  od 1  lipca  2013r.   do  30  czerwca 2014r. 
    W  planie  kosztów  eksploatacji  na  2013r  Spółdzielnia  założyła  wzrost  ceny  ciepła  na  poziomie  8%,  natomiast  w  rzeczywistości  wg  nowej  taryfy Dalkia  Warszawa S.A.   jest  ona  wyższa   o  ok. 9%.
    Spółdzielnia  nie planuje  podwyżki  stawek  opłat  z  tytułu  c.o.  i  c.w.  Liczymy  na   zaangażowanie  się  mieszkańców  w  oszczędnie  gospodarowanie  ciepłem,  gdyż  tylko   wówczas  istnieje   szansa  na  zmieszczenie  się  w  zaplanowanych  na  ten  rok  kosztach  energii cieplnej.

--

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia