Aktualności

Jul 19, 2022
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

Mieszkańcy lokali nr

26, 28, 30, 32, 35

                       w klatkach schodowych nr 4 i 5

                       osiedla przy ul. Rybałtów 14

 

REMONT BALKONÓW

RUSZTOWANIE PRZY ELEWACJI

 

   Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że 

w poniedziałek 25. lipca

rozpocznie się remont balkonów Państwa mieszkań.

W związku z tym przy elewacji zostanie postawione rusztowanie.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i zamykanie okien w czasie nieobecności w mieszkaniach.

Prosimy również o usunięcie wszystkich rzeczy przechowywanych na balkonach oraz zamontowanych na balustradach.

Remont wykona firma „MYKEN” ( nadzór z ramienia tej firmy będzie pełniony przez pana Waldemara Lipińskiego; tel. 501 629 666 ).

Ze strony Spółdzielni osobą nadzorującą będzie 

mgr inż. Radosław Klem; tel. ( 22 ) 409 91 24.

Przewidywany czas zakończenia pracy – koniec sierpnia.

Zakładamy, że głośne prace będą trwały 3 tygodnie.

Przepraszamy za uciążliwości związane z remontem.

Jul 18, 2022
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

Mieszkańcy osiedla

                   przy ul. Rybałtów 14

 

 

NIEMOŻLIWA KOMUNIKACJA

PRZEZ DRZWI

KOMORY ŚMIETNIKOWEJ

OD STRONY ULICY

 

    Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że od dzisiejszego dnia komunikacja przez drzwi komory śmietnikowej od strony ulicy jest niemożliwa.

Zmiana jest podyktowana względami bezpieczeństwa. 

May 10, 2022
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

NAPRAWA FRAGMENTU ŚCIANY

OD STRONY DZIEDZIŃCA

RUSZTOWANIE  PRZY  ELEWACJI

 

   Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że jutro to jest 

we wtorek 10. maja

rozpocznie się naprawa fragmentu ściany zewnętrznej od strony dziedzińca.

W związku z tym przy elewacji klatki schodowej nr 8, od strony dziedzińca, zostanie postawione rusztowanie.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i zamykanie okien w czasie nieobecności w mieszkaniach.

Nadzór nad pracą będzie pełniony przez pana Jacka Golberga;

tel. 508 288 317.

Przewidywany czas naprawy – około 1 tygodnia.

Przepraszamy za uciążliwości związane z naprawą.

Mar 14, 2021
Kategoria: osiedle Rybałtów 14
W załaczeniu przesyłamy do Pantswa wiadomości INFORMACJĘ dotycząca zasad naliczania opłat za wywóz odpadów komunlanych
Jan 19, 2021
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

informacjainne.pdf

INFORMACJA

W załączeniu przesyłamy do wiadomości Informację o wysokości stawek eksploatacyjnych i funduszu remontowego 2021 z prośbą o zapoznanie się.

Oct 8, 2020
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

Mieszkańcy lokali 

                    w klatkach schodowych nr 6 i 7

                    osiedla przy ul. Rybałtów 14

 

REMONT FRAGMENTU ELEWACJI

OD STRONY ULICY

 

   Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje ( aktualizując poprzednie ogłoszenie z 23. września ), że jutro to jest 

w piątek 9. października

rozpocznie się remont fragmentu elewacji południowo-wschodniego narożnika budynku, od strony ulicy. Remont będzie wykonywany metodą alpinistyczną..

W czasie pracy elewacja będzie czyszczona wodą. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i zamykanie okien w godzinach 9:00 – 17:00.

Remont wykona firma „ALPINIBUD” ( nadzór z ramienia tej firmy będzie pełniony przez pana Arkadiusza Patokę; tel. 668 590 909 ).

Ze strony Spółdzielni osobą nadzorującą będzie 

mgr inż. Radosław Klem; tel. ( 22 ) 409 91 24.

Przewidywany czas wykonywania pracy – 2 tygodnie.

Przepraszamy za uciążliwości związane z remontem.

Aug 5, 2019
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

                                                         

Nieoficjalnie: Galerii Kabaty nie będzie. Tesco sprzedało grunt przy al. KEN

 

Tesco ostatecznie rezygnuje z budowy Galerii Kabaty. Grunt u zbiegu alei KEN i Wąwozowej sprzedano firmie deweloperskiej Echo Investment, która chce wybudować w tej lokalizacji mieszkania z niewielką częścią handlowo-usługową. O takim scenariuszu pisaliśmy na Haloursynow.pl już w lutym.

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl spółka Kabaty Investments sprzedała nieruchomość przy alei KEN firmie Echo Investment, która ma wybudować tam kompleks mieszkaniowy z niedużą częścią handlowo-usługową. W lutym pisaliśmy, że Tesco poszukuje kupca na tę nieruchomość. Firmą, z którą prowadzono zaawansowane rozmowy był południowoafrykański deweloper Heriot Reit. Negocjacje jednak zerwano. Tesco - spośród wielu zainteresowanych - wybrało ostatecznie firmę Echo Investment, która nabyła 4,5 hektarową działkę.

Nabywca nie chce rozmawiać na temat inwestycji. - Dziękuję za zainteresowanie naszą działalnością, ale Echo Investment z zasady nie komentuje transakcji, które się toczą na rynku - odpowiada na szereg naszych pytań Emil Górecki z Echo Investment.

Jak udało nam się ustalić jeszcze przez najbliższe trzy lata Tesco będzie prowadzić hipermarket na Kabatach jako najemca, a w tym czasie Echo będzie załatwiać formalności związane z budową nowego obiektu. Ma to być kompleks mieszkalno-handlowy, jednak część handlowa ma być znacznie skromniejsza od planowanej przez Tesco galerii. Brytyjska sieć ma w niej prowadzić supermarket, dużo mniejszy niż obecnie. Plany te wpisują się w nową strategię Tesco, które zmienia charakter swojej działalności na polskim rynku. Pozbywa się hipermarketów i inwestuje w mniejsze sklepy, przynoszące wyższe zyski.

Zabudowa mieszkaniowa na działce Tesco jest dopuszczalna. Została przewidziana w planie miejscowym z 2008 roku wzdłuż ul. Sępa-Szarzyńskiego, mimo że cały teren ma funkcję handlowo-usługową. Powstać tam mogą bloki naprzeciwko tych przy ul. Zaruby 9 i 11, i o podobnej jak one wysokości.

Historia niedoszłej Galerii Kabaty sięga 2012 r. Od tego czasu Tesco próbowało rozbudować swój hipermarket. Celem było przekształcenie go w duże centrum handlowe. Okoliczni mieszkańcy od początku protestowali w obawie przed ogromnym hałasem, zwłaszcza w godzinach porannych.

Inwestor kilka razy próbował uzyskać decyzję środowiskową, która umożliwia starania o pozwolenie na budowę. Bezskutecznie. Budowa, która miały się rozpocząć wiosną 2015 r., nie ruszyła. W kwietniu 2017 r. radni ursynowscy zaapelowali do władz Warszawy o zmianę planu miejscowego na Kabatach.

 

Mar 20, 2019
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

 

WŁAŚCICIELE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

 

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

 

Szanowni Państwo,

 

Przekazujemy poniżej informację Urzędu Dzielnicy Ursynów zamieszczoną na stronie internetowej

 

            http://ursynow.pl/uzytkowanie-wieczyste-w-2019-roku/

„Użytkowanie wieczyste w 2019 roku

 

W przypadku gdy przed dniem 31 marca 2019 r. nie otrzymają Państwo zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzasadnione jest wniesienie do 31 marca opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości. W przypadku otrzymania zaświadczenia w późniejszym terminie będzie możliwe przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

W przypadku zapłaty na rzecz miasta przez byłego użytkownika wieczystego opłaty za użytkowanie wieczyste w 2019 r, warunkiem jej przeksięgowania i zaliczenia na opłatę przekształceniową będzie uzyskanie przez byłego użytkownika wieczystego zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz złożenie przez niego dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty.

W przypadku zgłoszenia przez byłego użytkownika wieczystego zamiaru uiszczenia wpłaty jednorazowej warunkiem przeksięgowania wcześniej wpłaconej opłaty rocznej będzie złożenie przez byłego użytkownika wieczystego dyspozycji jej przeksięgowania.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonaniu rozliczenia przypisanych należności i dokonanych wpłat, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.”

W przypadku lokali osób posiadających spółdzielcze własnościowe  prawo do lokalu (lokale nieprzewłaszczone) opłatę roczną za wieczyste użytkowanie wnosi Spółdzielnia, natomiast użytkownicy tych lokali wpłacają w miesięcznych opłatach eksploatacyjnych.

Zarząd

PSM „Idealne Mieszkanie”

Mar 7, 2019
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

 

                                                                                                          Warszawa, 2019.03.07

 

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU WE WŁASNOŚĆ

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że toczące się postępowanie  w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w  prawo własności tych gruntów ( zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005r.)  zostanie umorzone przez Urząd Dzielnicy  z dniem 31 marca 2019r.

Po dniu 31 marca 2019r.  Urząd Dzielnicy przystąpi do zbadania przesłanek do wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

Do czasu wydania zaświadczenia przez Urząd Dzielnicy nie będziemy posiadali wiedzy, czy nieruchomość ulega przekształceniu z mocy prawa ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019r, czy może z powodu zabudowy budynkami o różnym przeznaczeniu (tzw nieruchomość mieszana), przekształcenie nastąpi  z dniem wyłączenia z księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 5 ustawy)

 Z uwagi na fakt, że z dniem 31.03.2019r. upływa termin  wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a jeśli do tego  dnia, nie otrzymamy zaświadczeń  z Urzędu Dzielnicy,  zasadnym staje się  wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości z zastrzeżeniem możliwości przeksięgowania wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej w przypadku wydania zaświadczenia w późniejszym terminie.

 

                                                                                                          ZARZĄD

                                                                                     PSM „IDEALNE MIESZKANIE”

Feb 13, 2018
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

                             Warszawa, 13.02.2018r.

Szanowni Mieszkańcy

Na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń udostępniliśmy Państwu pismo Burmistrza Dzielnicy Ursynów p. Roberta Kempy z dnia 30.01.2018 w sprawie rozbudowy supermarketu TESCO.                            5 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska na którym omówiono parametry tej inwestycji m. in. wielkość tego obiektu.

 Na działce będącej własnością inwestora o pow. 40.075 m2 planowana jest budowa galerii o:

  • pow. zabudowy 30.575 m2 ( obecny supermarket – pow. zabudowy 14.460 m2),
  • wysokość zabudowy od strony al. KEN 28 m i kaskadowo zmniejszająca się w kierunku Lasu Kabackiego do 13 m   ( obecnie wysokość 8,76),
  • ilość kondygnacji – 4 naziemne, 2 podziemne (1600 miejsc postojowych),
  • długość budynku  309 m ( obecnie 164,60 m),
  • szerokość budynku 129 m ( obecnie 98,40 m ).

Komisja , przedstawiciele  spółdzielni i mieszkańcy Kabat zgłosili szereg uwag i obaw do tak dużego obiektu w tej części Warszawy gdyż spowoduje on duże uciążliwości dla mieszkańców całego Ursynowa. Zwielokrotniony ruch samochodowy (6400 samochodów + 40 tirów do rozładunku dziennie) spowoduje zwiększony hałas, znaczną emisję spalin, większe zatłoczenie na ulicach, korki i już odczuwalny brak miejsc parkingowych. Na dachu galerii na wysokości okien i balkonów okolicznych domów, przewidziano montaż 300 urządzeń (wentylatoów i klimatyzatorów) wyrzucających zanieczyszczone powietrze i emitujących znaczny hałas.  Już dziś mieszkańcy sąsiadujących domów odczuwają uciążliwości związane z nocnymi dostawami towarów..

Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie” podziela stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów oraz mieszkańców Kabat w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskujemy o  zmniejszenie wielkości planowanej  galerii oraz wprowadzenie rozwiązań zmniejszających uciążliwości dla mieszkańców ( hałas, dostawy towarów, uliczki wewnętrzne, dojazdy, parkingi).

Dlatego też zwracamy się do mieszkańców, którzy są również zaniepokojeni planowaną inwestycją o wyrażenie swojego stanowiska poprzez wysłanie  przygotowanego pisma do :

Wzory pism przygotowane do wydruku można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.psm-im.com.pl w zakładce „aktualności danego osiedla” . Wydrukowane pisma można również pobrać w pomieszczeniu ochrony.

Podpisane pisma należy:

  • złożyć w Ochronie Osiedla w terminie do dnia 19 lutego 2018r.

Pisma  zostaną zawiezione przez pracownika Spółdzielni do poszczególnych adresatów,

  • wysłać pocztą na wskazane adresy.

Informujemy jednocześnie, że z Raportem o oddziaływaniu na środowisko dot. rozbudowy Tesco (budowy zespołu usługowo-handlowego) można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

                                                                      

                                                                                              ZARZĄD

                                                                                  PSM „IDEALNE  MIESZKANIE”

Jan 31, 2018
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

W załaczeniu przesyłamy do Państwa wiadomości Pismo Burmistrza Dzielnicy Ursynów w sprawie rozbudowy TESCO

 

Sep 22, 2017
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

Mieszkańcy  osiedla

                            przy  ul. Rybałtów  14

 

 

ZMIANA  NUMERU  TELEFONU

OCHRONY  OSIEDLA

 

   Dział  Eksploatacji  „ Południe ”  uprzejmie  informuje ,  że  zmieniony  został  numer  telefonu  ochrony  osiedla .

Aktualny  numer :

731 265 750

Aug 31, 2017
Kategoria: osiedle Rybałtów 14
PSM Idealne MIeszkanie przesyła informację dotyczącą przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności.
Aug 29, 2017
Kategoria: osiedle Rybałtów 14
PSM IM zwraca się z prośbą o zapoznanie się z treścią pisma w sprawie umieszczenia na elewacji budynku tablicy upamiętniającej Petera Frasera.
Sep 28, 2016
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

Mieszkańcy  osiedla

                                  przy  ul. Rybałtów  14

 

 

ZMIANA  NUMERU  TELEFONU

DO  OCHRONY  OSIEDLA

 

   Dział  Eksploatacji  „ Południe ”  uprzejmie  informuje ,  że  zmieniony  został  numer  telefonu  do  ochrony  osiedla .

Aktualny  numer :

576 173 602

Mar 20, 2015
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

Mieszkańcy  osiedla

                             przy  ul. Rybałtów  14

 

 

SPRAWY  PORZĄDKOWE

 

Szanowni  Państwo !

     Na  terenie  osiedla  zmieniają  się  co  jakiś  czas  właściciele  mieszkań ;  część  lokali  jest  wynajmowanych  i  naturalną  koleją  rzeczy,  często  zmieniają  się  ich  mieszkańcy .

Pragniemy  w  związku  z  tym  przypomnieć  Państwu ,  a  zwłaszcza  nowym  mieszkańcom ,  o  podstawowych  zasadach  porządkowych  obowiązujących  na  terenie  osiedla .  Są  one  obszernie  omówione  w  Regulaminie  Porządku  Domowego

( regulamin  jest  dostępny  w  naszym  biurze ,  ochronie  osiedla  a  także  na  stronie  internetowej  spółdzielni :  www.psm-im.com.pl ) .

Poniżej  przedstawiamy  tylko  najważniejsze  zagadnienia :

1.  Zwracamy  uwagę ,  że  w  godzinach  22:00  - 6:00  obowiązuje  CISZA  NOCNA .

     Odtwarzanie  muzyki ,  gra  na  instrumentach ,  prace  domowe  powinny  odbywać  się  w  tym  czasie ,  w  sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla  sąsiadów .

     Przypominamy  jednocześnie ,  że  głośne  prace  remontowe  lub  porządkowe  w  lokalach  mogą  być  wykonywane  tylko  w  dni  powszednie ,  w  godzinach  8:00 – 20:00 .

2.  Prosimy  właścicieli  psów  o  wyprowadzanie  ich  na  smyczy  i  w  kagańcu  oraz  przestrzeganie  zakazu  wpuszczania  psów  na  zieleńce  i  plac  zabaw  dla  dzieci .  Przypominamy  również ,  że  właściciele  psów  powinni  sprzątać  pozostawione  przez  nie  odchody  a  także  dbać  o  ich  regularne  szczepienia  ochronne .

3.  Prosimy  o  nie  dokarmianie  ptaków  i  bezpańskich  kotów  na  terenie  osiedla .  Zwierzęta  te ,  zwabione  pokarmem ,  pojawiają  się  na  osiedlu  w  dużej  liczbie ,  zanieczyszczając  je  odchodami  i  stwarzając  większe  ryzyko  zakażenia  mieszkańców  chorobami  odzwierzęcymi .

4.  Prosimy  nie  wyrzucać  przez  okna  czy  z  balkonów  żadnych  przedmiotów .  Mieszkańcy  lokali  na  parterze  znajdują   na  swoich  tarasach  niedopałki  papierosów ,  puszki  po  napojach  i  inne  śmieci .  Lżejsze  przedmioty  mogą  być  zrzucane  z  balkonów  przez  podmuchy  wiatru ;  prosimy  zatem  o  nie  pozostawianie  ich  na  balkonach .

5.  Ze  względu  na  dobrosąsiedzkie  stosunki ,  wszelkie  poczynania  w  częściach  wspólnych  osiedla  -  a  szczególnie  na  klatkach  schodowych  -  powinny  być  uzgadniane  z administracją .  Jeżeli  chcecie  Państwo  dekorować  klatki  schodowe  roślinami  czy  innymi  przedmiotami ,  prosimy  zainteresować  się  czy  nie  będą  one  przeszkadzały  sąsiadom .

     Przypominamy  jednocześnie ,  że  ze  względów  przeciwpożarowych ,  jakiekolwiek  ograniczanie  ciągów  komunikacyjnych  -  zarówno  na  klatkach  schodowych ,  w  korytarzach  piwnicznych  jak  i  podziemnym  parkingu  -  jest  zabronione .

   Prosimy  w  związku  z  tym  o  nie  przechowywanie  na  klatkach  schodowych  rowerów  i  innych  przedmiotów !

     Oprócz  względów  bezpieczeństwa  rowery  utrudniają  utrzymywanie  w  czystości  posadzek  a  także  powodują  zabrudzenia  ścian .

   Prosimy  także  o  usunięcie  z  miejsc  postojowych  w  podziemnym  parkingu  i  korytarzy  piwnicznych  wszelkich  przedmiotów ,  zwłaszcza  łatwopalnych ,  które  stanowią  dodatkowe  zagrożenie  pożarowe  dla  mieszkańców :  tekturowych  pudeł ,  mebli ,  desek ,  opakowań  itp.

     Prosimy  nie  pozostawiać  na  klatkach  schodowych  worków  ze  śmieciami ,  butów  itp.

6.  Podczas  jazdy  w  parkingu  należy  zachować  szczególną  ostrożność  i  minimalną  prędkość .  Z  niepokojem  obserwujemy ,  że  niektórzy  kierowcy  poruszają  się  tam  o  wiele  za  szybko . 

     Prosimy  o  rozwagę !  Do  parkingu  wchodzą  nie  tylko  dorośli ;  często  towarzyszą  im  małe  dzieci .  Wystarczy  chwila  nieuwagi  i ...  SKUTKI  BRAWURY  MOGĄ  BYĆ  TRAGICZNE .

7.  Rodzicom  przypominamy  o  konieczności  nadzoru  nad  dziećmi .  Nie  powinny  one  w  trakcie  zabawy  dewastować  wspólnego  mienia  -  klatek  schodowych  czy  zieleńców .

     Prosimy  również  zadbać  o  zabawki  porzucane  czasem  przez  dzieci  na  terenie  osiedla .  Mogą  one  spowodować  nieszczęśliwy  wypadek ,  szczególnie  po  zapadnięciu  zmroku ;  pamiętajmy ,  że  MIESZKAJĄ  WŚRÓD  NAS  TAKŻE  OSOBY  W  PODESZŁYM  WIEKU ,  o  mniejszej  sprawności ,  słabszym  wzroku  itp.

8.  Prosimy  o  zamykanie  drzwi  prowadzących  do  podziemnego  parkingu .

     Drzwi  w  podziemnym  parkingu  pełnią  ważną  rolę  ogniochronną  -  w  przypadku  pożaru  mają  uniemożliwić  rozprzestrzenianie  się  ognia  i  dymu  na  wyższe  kondygnacje .  Pozostawianie  ich  w  pozycji  otwartej  stwarza  potencjalne  zagrożenie  dla  mieszkańców  budynku .  Ponadto  otwarte  drzwi  umożliwiają  dostęp  do  parkingu  nie  tylko  jego  użytkownikom  ale  wszystkim  osobom  przebywającym  w  budynku ;  zwiększa  to  ryzyko  kradzieży  lub  włamań  do  samochodów .

9.  Mieszkańcy ,  którzy  goszczą  akwizytorów ,  przedstawicieli  firm  i  organizacji  oferujących  rozmaite  usługi  powinny  dopilnować  aby  po  zakończonej  wizycie  osoby  te  opuszczały  teren  osiedla .  W  przeciwnym  wypadku ,  po  zakończeniu  spotkania ,  akwizytorzy  usiłują  oferować  swoje  produkty  bądź  usługi  innym  mieszkańcom ,  dzwoniąc  bezpośrednio  do  drzwi  ich  lokali .

     Powoduje  do  dyskomfort  sąsiadów  i  poczucie ,  że  osiedle  jest  niewłaściwie  chronione .

10. Pragniemy  też  zwrócić  Państwa  uwagę  na  wyrzucanie  śmieci  -  zwykłe  odpady  eksploatacyjne  ( odpady  zmieszane )  prosimy  wyrzucać  w  zamkniętych  workach  co  pozwoli  zminimalizować  przykry  zapach  w  komorze  śmietnikowej .

     Surowce  wtórne  ( papier ,  szkło  plastik )  należy  wrzucać  do  przeznaczonych  do  tego  celu  pojemników .  W  przypadku  odpadów  papierowych  i  plastikowych  prosimy  zadbać  o  to  aby  zajmowały  jak  najmniejszą  objętość  poprzez  ich  zgniatanie .

 

MAMY  NADZIEJĘ ,  ŻE  POWYŻSZE  PROŚBY  I  UWAGI  PRZYJMIECIE  PAŃSTWO  ZE  ZROZUMIENIEM  ZA  CO  Z  GÓRY  DZIĘKUJEMY !

Jun 17, 2013
Kategoria: osiedle Rybałtów 14

UŻYTKOWANIE  WÓZKOWNI

 Dział  Eksploatacji  „ Południe ”  uprzejmie  informuje ,  że  PIERWSZEŃSTWO  W  KORZYSTANIU  Z  WÓZKOWNI  mają  osoby ,  które  chcą  tam  przechowywać  wózki  dla  dzieci .
Pragniemy  Państwa  poinformować ,  że  grono  mieszkańców  powiększy  się  w  najbliższym  czasie  o  kilkoro  dzieci  a  ich  pojazdy  rodzice  zechcą  przechowywać  w  wózkowni .
Prosimy  w  związku  z  tym  osoby ,  które  do  tej  pory  parkowały  tam  rowery  o  takie  ograniczenie  ich  liczby  aby  był  swobodny  dostęp  do  wózków  dla  dzieci .
Nadmiar  rowerów  będzie  usuwany  z  wózkowni  przez  ochronę .
Jesteśmy  przekonani ,  że  najmłodsi  mieszkańcy  -  w  imieniu ,  których  z  góry  dziękujemy  -  docenią  Państwa  współpracę  w  tym  względzie ! 

Jednocześnie  informujemy ,  że  w  najbliższym  czasie  podejmiemy  działania  w  celu  usunięcia  ze  stojaków  rowerów ,  które  są  nieużywane  lub  porzucone .

 

Aug 5, 2010
Kategoria: osiedle Rybałtów 14
Dział  Eksploatacji  „ Południe ”  uprzejmie  informuje ,  że  osiedle  zostało  podłączone  do  sieci  nowego  operatora  telekomunikacyjnego  -  firmy  „ Vectra ”  ( www.vectra.pl ) .
Firma  „ Vectra ”  świadczy  następujące  usługi :
• odbiór  programów  telewizji  kablowej
• szerokopasmowy  dostęp  do  internetu
• połączenia  telefoniczne .
Na  podstawie  udzielonych  nam  informacji  zakładamy ,  że  z  usług
„ Vectry ”  będzie  można  korzystać  od  końca  sierpnia .
Szczegółową  ofertę  przedstawi  Państwu  przedstawiciel  tej  firmy .

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia