skład

  • Halina Adamowicz-Brejt – Prezes
  • Edmund Wciślik – Z-ca Prezesa

 

W celu umówienia się na spotkanie z wybranym Członkiem Zarządu prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Spółdzielni (ul. Polnej Róży 6, 02-798 Warszawa):

  • tel.: (0 22) 625-69-79
  • tel.: (0 22) 625-78-93
  • fax: (0 22) 625-13-97
  • adres e-mail: zarzad@psm-im.com.pl

 

 

 

 

 

Poprzednia strona: kontakt z Radą Nadzorczą