Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza PSM "Idealne Mieszkanie" składa się z 5 osób i działa na podstawie Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego Uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków PSM "Idealne Mieszkanie" z dnia 07.06.2018r.

S K Ł A D     R A D Y    N A D Z O R C Z E J

w kadencji  2019r. / 2022r.

  

- Zbigniew  Sielecki                       -           Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

- Zbigniew Tumanow                    -           Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

- Danuta Dobak                              -           Sekretarz   Rady Nadzorczej

 

- Marcin  Dudziec                           -            Członek   Rady Nadzorczej

 

- Antoni Siennicki                          -            Członek   Rady Nadzorczej

  

KOMISJA REWIZYJNA :

  

Antoni Siennicki                -           Przewodniczący

 

                                 Marcin Dudziec                    -           Członek

 

KOMISJA  CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA  i  INWESTYCYJNA:

 

                                  Zbigniew  Tumanow         -           Przewodniczący

 

                                  Danuta Dobak                      -           Członek

 

W celu umówienia się na spotkanie z  wybranym Członkiem Rady Nadzorczej prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Spółdzielni (ul. Polnej Róży 6, 02-798 Warszawa):

 

Warszawa, czerwiec 2022rok.

 

 

Poprzednia strona: organy Spółdzielni
Następna strona: harmonogram posiedzeń