O spółdzielni

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Idealne Mieszkanie"

ul. Polnej Róży 6, 02-798 Warszawa


  • Data rozpoczęcia działalności 03 lipca 1981 roku
  • Forma prawna - Spółdzielnia
  • nr KRS: 0000063561
  • nr REGON - 000878688
  • nr NIP - 525-000-99-21
  • Stan zatrudnienia na 31.12.2020r. - 17 osób
  • GODZINY PRACY poniedziałek 10.00 - 18.00, wtorek - piątek  8.00 - 16.00

 

Działy i kontakty


Następna strona: organy Spółdzielni