organy Spółdzielni

Organami PSM "Idealne Mieszkanie" są:

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Poprzednia strona: O spółdzielni
Następna strona: Rada Nadzorcza