nr rachunków bankowych

Bank PKO BP S.A. XV Oddział Warszawa
- nr rachunku: 55 1020 1156 0000 7202 0011 3100 (wkłady budowlane, opłaty członkowskie) 
- nr rachunku: 42 1020 1156 0000 7402 0006 5706 (opłaty eksploatacyjne - ogólne)

Opłaty eksploatacyjne należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto prowadzone dla danego lokalu.

 

Poprzednia strona: kontakt