Aktualności

May 18, 2012

REGULAMIN ORGANIZACJI RUCHU I PARKOWANIA

Kategoria: Osiedle Nowodworska-SegmentyWarszawa, 16 maja 2012 r.
Szanowni   Państwo , mieszkańcy os. „Nowodworska”.
      Przekazujemy Państwu opracowany Regulamin Organizacji Ruchu i Parkowania Pojazdów Samochodowych, który będzie obowiązywał na terenie będącym nieruchomością wspólną, od 1 czerwca 2012 r. na osiedlu przy ul. Nowodworskiej 14–22j. Regulamin ten został przygotowany i konsultowany z Radą Osiedla a następnie zatwierdzony przez Zarządy obu Spółdzielni, tj. PSM „ Idealne Mieszkanie” i SM „Nowodworska”. Od 1 czerwca br. zaczną obowiązywać przepisy wewnętrzne, które dotyczyć będą mieszkańców wszystkich lokali mieszkalnych i segmentów znajdujących się na terenie osiedla Nowodworska. Przepisy te regulują problemy związane z ruchem samochodowym, wjazdem na teren osiedla, parkowaniem samochodów i kontrolą osób wchodzących na teren osiedla. W związku z  przypadkami włamań do boksów garażowych, mieszkań i segmentów, aby poprawić stan bezpieczeństwa służba portierska, tzw. ochrona osiedla, będzie wykonywała cykliczne obchody osiedla i nie będzie zobowiązana jedynie do „pilnowania przycisku otwarcia i zamknięcia szlabanu”. Na terenie osiedla będą mogły parkować te samochody, których  właściciele  mają wykupione lub  wynajęte miejsce w boksie garażowym, miejsce postojowe w garażu naziemnym lub miejsce postojowe w obrębie budynku  Nowodworska 22j. Wyjazd lub wjazd na teren osiedla, bramą od ul. Nowodworskiej będzie umożliwiał pilot obsługujący automat otwarcia lub zamknięcia szlabanu. 
    Decyzją Zarządów obu Spółdzielni wszyscy mieszkańcy posiadający prawo własności garaży, boksów garażowych, miejsc postojowych otrzymują po jednym pilocie nieodpłatnie. Piloty będą wydawane w poniedziałek  21 maja br. w godzinach 15.00÷19.00 w pomieszczeniu portierni w budynku  Nowodworska 14. Osoby wynajmujące miejsce postojowe otrzymają pilota za kaucją zwrotną w wysokości 100 zł. Kaucja będzie  zwracana po zwrocie sprawnego pilota. Mieszkańcy wynajmujący miejsca postojowe lub  boksy garażowe powinni ubiegać się o  udostępnienie pilota od właściciela.
Osoba ubiegająca się o otrzymanie pilota zobowiązana jest do:

• podania danych pojazdu ( nr rejestracyjny, marka samochodu),
•  złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią załączonego regulaminu i przestrzeganiu zasad w nim ujętych.
                                                                 
Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie”


Załączniki:
1.  Regulamin Organizacji Ruchu i Parkowania Pojazdów Samochodowych. 

--
oferta: 0

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia