Aktualności

Nov 19, 2019

Informacja dotyczaca Ochrony

Kategoria: Osiedle Nowodworska-SegmentySzanowni  Mieszkańcy  os. Nowodworska14 i 22j

 W następstwie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. ustalającym minimalną stawkę godzinową za pracę w wysokości 17 zł obowiązującą od     1 stycznia 2020 roku, nastąpią zmiany wysokości wynagrodzenia za świadczoną usługę  ochrony osiedla.                                                            

Dotychczasowe wynagrodzenie firmy ochroniarskiej za jedną godzinę świadczonej usługi ochrony wynosi 16,35 zł. Przy tym wynagrodzeniu stawki obowiązujące mieszkańców obecnie wynoszą:

  • 1,52 zł/m2  brutto z tytułu ochrony za 1m2 powierzchni mieszkalnej , pomieszczenia przynależnego  i  boksu  garażowego  w  bud. Nowodworska 22j ,
  • 81,84 zł/m.p  za miejsce postojowe  w  parkingu  przy  ul. Nowodworskiej 14,
  • 42,40 zł/m.p za  miejsce postojowe  wyznaczone  na  terenie  przy ul. Nowodworskiej 22j.

Przyjmując minimalną stawkę godzinową za pracę w wysokości 17 zł należy uwzględnić dodatkowe koszty leżące po stronie usługodawcy tj. Vat, ubezpieczenie społeczne (ZUS),  zysk i koszty administracyjne (wynagrodzenie pracowników biurowych, wyposażenie, umundurowanie, nadzór inspektorski).                                                                                                Uwzględniając tylko ubezpieczenie społeczne - ZUS pracodawcy - to stawka minimalnego wynagrodzenia wzrasta do wysokości 20,32 zł brutto.                                   Taki wzrost stawki roboczogodziny spowoduje wzrost opłat eksploatacyjnych z tytułu ochrony.  A mianowicie:                                                                                                           

  • opłata za 1m2 powierzchni mieszkalnej i pomieszczenia przynależnego i boksu garażowego  wyniesie 1,88 zł/m2  brutto,  
  • za miejsce postojowe w parkingu przy ul.Nowodworskiej 14 wyniesie 87,74 zł/m.p.   
  • za miejsce postojowe wyznaczone na terenie  przy  bud. Nowodworska 22j wyniesie 43,74 zł/m.p.

Rozważamy również sytuację będącą następstwem całkowitej  rezygnacji z ochrony fizycznej osiedla. Dlatego  dodatkowo zakupiono i zamontowano system sterowania GSM jako alternatywę dla pilotów. Otwarcie bramy czy szlabanu możliwe jest obecnie  - pilotem , oraz dodatkowo systemem GSM. Nowy system umożliwia otwarcie i zamknięcie szlabanu i bramy na odległość np. bezpośrednio z mieszkania.

Rezygnując z ochrony fizycznej opłata za tę usługę zostanie zniesiona, natomiast   opłata za miejsce postojowe w garażu przy Nowodworskiej14 zmniejszy się do kwoty 59,57zł/m.p., natomiast opłata za miejsce postojowe wyznaczone na terenie  przy                          ul. Nowodworskiej 22 j  zmaleje do kwoty 42,67 zł/m.p.    

Podkreślić należy, że osiedle  jest  monitorowane  w  bardzo  ograniczonym  zakresie.           Aby każde zdarzenie powstałe na terenie zewnętrznym osiedla było rejestrowane a zapis przechowywany na dysku rejestratora przynajmniej przez 14 dni należy uzupełnić istniejący monitoring o rejestrator z poszerzoną pamięcią oraz kamery dla każdego adresu oddzielnie.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to duże obciążenie każdego budżetu domowego stąd ponownie pytamy  właścicieli  lokali  o  ich  stanowisko  w  kwestii ochrony.  

Rozwiązań jest kilka:

  1. akceptujemy obecny stan, lub
  2. rezygnujemy z całodobowej ochrony, lub
  3. rezygnujemy z całodobowej ochrony i rozbudowujemy monitoring.

Uwzględniając  powyższe chcielibyśmy  poznać  opinię  jak  największej  liczby  mieszkańców,  aby podjąć  dalsze  działania.                                                                                                    

 Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. Zwracamy uwagę, że udział w ankiecie mogą wziąć tylko  właściciele  mieszkań.           

 Zachęcamy właścicieli  do wzięcia  udziału  w tej ankiecie, gdyż  stanowisko  wyrażone przez  większość  będzie podstawą  dla  Zarządu do przyjęcia  wybranego  wariantu.                                                 

Wypełnione formularze ankiety prosimy składać do dnia 15 listopada br. w pomieszczeniu ochrony przy ul. Nowodworskiej 14 ,  w biurze Działu Eksploatacji Północ przy ul. Obrońców Tobruku 27,   bądź w  siedzibie  Spółdzielni przy ul. Polnej Róży 6 lub mailem na jeden z poniższych adresów:

zarzad@psm-im.com.pl ;   eksploatacja.polnoc @psm-im.com.pl.

 

 

                                                                                   Z poważaniem,             

                                                                       Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie”

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                                   Warszawa, dn……….2019 r.

………………………………..

Imię i Nazwisko właściciela lokalu, adres

 

                                                                 A N K I E T A

W  sprawie usługi ochrony osiedla przy ul. Nowodworskiej 14 i 22j.

                 ( Wypełniają tylko właściciele mieszkań i lokalu użytkowego )

 

Prosimy o zaznaczenie Państwa stanowiska zakreślając właściwą odpowiedź.

 

1. Jestem za  utrzymaniem 24 godz. usługi ochrony.            

                                                                                                       Tak               Nie

2.Jestem za rezygnacją z usługi ochrony osiedla.

                                                                                                       Tak               Nie

3. Jestem za rezygnacją z usługi ochrony i za rozbudową monitoringu osiedla.  

                                                                                                        Tak               Nie

4.Inne propozycje ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                                                                       

                                                                                                    Podpis…………………….                                                             

 

 

 

 

--
oferta: 0

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia