Aktualności

Sep 15, 2017

NADZÓR NAD DZIEĆMI

Kategoria: osiedle Villardczyków 10PSM  „ Idealne  Mieszkanie ”

Dział  Eksploatacji  „ Południe ”

02-798  Warszawa , ul. Kabacki  Dukt  5

tel. ( 22 ) 446 14 04 ,  ( 22 ) 400 02 45 ,  887 104 100

e-mail :  eksploatacja.poludnie@psm-im.com.pl

13.09.2017 r.

 

 

                               Mieszkańcy  osiedla

                            przy  ul. Villardczyków  8 i 10

 

NADZÓR  NAD  DZIEĆMI

 

   Dział  Eksploatacji  „ Południe ”  uprzejmie  prosi  rodziców  i  opiekunów  o  nadzór  nad  dziećmi  bawiącymi  się  na  terenie  osiedla .

Dzieci  pozostawione  bez  opieki  osób  dorosłych  bawią  się  nie  tylko  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych  ale  także  na  zieleńcach ,  klatkach  schodowych ,  w  windach  i  podziemnych parkingach .  W  wyniku  tego  niszczona  jest  osiedlowa  zieleń  i  zakłócany  spokój  mieszkańców ;  zabawy  w  windach  a  zwłaszcza  w  podziemnych  parkingach  są  ponadto  bardzo  niebezpieczne .  Niektórzy  kierowcy  jeżdżą  na  terenie  parkingów  o  wiele  za  szybko .  Wystarczy  chwila  nieuwagi  i  zaabsorbowane  zabawą  dziecko  może  zostać  potrącone  przez  samochód !  Przypominamy  również  o  sprzątaniu  zabawek  porzucanych  czasem  przez  dzieci  na  terenie  osiedla ,  które  mogą  spowodować  nieszczęśliwy  wypadek .

Prosimy  rodziców  i  opiekunów  dzieci  o  respektowanie  poniższych  zasad ,  zgodnie  z  obowiązującym  w  spółdzielni  Regulaminem  Porządku  Domowego  ( regulamin  jest  dostępny  w  ochronie  osiedla  i  na  stronie  internetowej

www.psm-im.com.pl ) :

1.  Zabrania  się  niszczenia  roślinności  na  terenach  zielonych  osiedla  ( § 16, pkt 21  regulaminu ) .

2.  Zabrania  się  zabaw  i  jazdy  na  rowerach ,  rolkach ,  deskorolkach  itp.  w  parkingach  podziemnych ,  piwnicach ,  korytarzach  i  klatkach  schodowych  ( § 12 , pkt 1 ) .

3.  Dzieci  nie  powinny  jeździć  windami  bez  opieki  osób  dorosłych  ani  wjeżdżać  do  wind  na  rolkach ,  wrotkach  itp.

Chcemy  też  zwrócić  Państwa  uwagę  na  fakt ,  że  ochrona  i  pracownicy  spółdzielni  są  UPOWAŻNIENI  i  ZOBOWIĄZANI  do  zwracania  uwagi  dzieciom  i  wszystkim  osobom  przebywającym  na  terenie  osiedla ,  które  nie  przestrzegają  regulaminu  ( § 18 , pkt a ) .  Będziemy  zatem  wdzięczni  za  reagowanie  na  ich  uwagi  podyktowane  troską  o  poszanowanie  wspólnego  mienia  i  zgodne  współżycie  mieszkańców .

Z  góry  dziękujemy  za  współpracę !

 

 

 

--
oferta: 0

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia