Aktualności

Aug 1, 2017

PORZĄDEK W GARAŻU PODZIEMNYM

Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 6Właściciele  i  użytkownicy

                   miejsc  postojowych  nr

                   2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 21, 22,

                   25, 29, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 48,

                   49, 54, 55, 59, 61, 72, 74, 75, 76,

                   79, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 93, 94,

                   95, 100, 101, 104, 105, 107, 108

                   w  podziemnym  parkingu

                   osiedla  przy  ul. Kabacki  Dukt  6

 

PORZĄDEK  W  PODZIEMNYM  PARKINGU

 

Szanowni  Państwo !

     Przechowywanie  łatwopalnych  przedmiotów  na  miejscach  postojowych  w  podziemnym  parkingu  JEST  ZABRONIONE .  W  czasie  pożaru  mogą  one  znacznie  przyśpieszyć  rozprzestrzenianie się  ognia  a  toksyczne  związki  powstałe  w  czasie  ich  spalania  będą  stanowiły  dodatkowe  zagrożenie  dla  mieszkańców  osiedla .

Podstawą  prawną  jest  § 4  ustęp  1 ,  pkt  11  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  2006 r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków ,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  ( Dziennik  Ustaw  z  2006 r.  nr  80  poz. 563 ) .

Spółdzielnia ,  jako  zarządca  osiedla ,  jest  zobligowana  do  egzekwowania  tych  przepisów .

Przechowywania  łatwopalnych  przedmiotów  na  miejscach  postojowych  zabrania  również  obowiązujący  w  naszej  Spółdzielni  Regulamin  Porządku  Domowego  ( § 16 pkt 1 ) .

Regulamin  ten  obliguje  również  użytkowników  do  zachowywania  czystości  na  terenie  parkingu 

( § 6 pkt 4 ,  § 11 ) .

     W  związku  z  powyższym  uprzejmie  prosimy  o  usunięcie  z  miejsc  postojowych  przedmiotów ,  o  których  napiszemy  do  Państwa  w  indywidualnych  pismach . 

 

Nie  usunięcie  tych  rzeczy  w  terminie  do  16.08.2017 r.  spowoduje ,  że  zrobimy  to  we  własnym  zakresie  a  kosztami  ich  usunięcia  obciążymy  Państwa .

--
oferta: 0

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia