Aktualności

May 13, 2016

NADZÓR NAD ZWIERZĘTAMI

Kategoria: osiedle Villardczyków 10Mieszkańcy  osiedla

                            przy  ul. Villardczyków  8 i 10

 

NADZÓR  NAD  PSAMI

I  INNYMI  ZWIERZĘTAMI  DOMOWYMI

 

     Dział  Eksploatacji  „ Południe ”  uprzejmie  przypomina ,  że  zieleńce  na  terenie  osiedla  nie  służą  do  wyprowadzania  na  nie  psów  i  innych  zwierząt  domowych  o  czym  informują  stosowne  tabliczki .

Stanowczo  prosimy  właścicieli  zwierząt  domowych  o  respektowanie  tej  zasady .

Przypominamy  jednocześnie ,  że  -  zgodnie  z  § 15  Regulaminu  Porządku  Domowego  -  mieszkańcy  osiedla  posiadający  zwierzęta  są  zobowiązani  do :

     ·     bezwzględnego  usuwania  wszystkich  zanieczyszczeń  przez  nie  spowodowanych ,

     ·     wyprowadzania  psów  na  smyczy  i  w  kagańcu ,

     ·     przestrzegania  wymogów  sanitarno – porządkowych  by  nie  zagrażały  zdrowiu  mieszkańców ,

     ·     zagwarantowania  zwierzętom  odpowiedniej  opieki  żeby  nie  zakłócały  spokoju  mieszkańcom  osiedla .

Z  góry  dziękujemy  za  stosowanie  się  do  powyższych  zasad !

--
oferta: 0

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia