Aktualności

Oct 20, 2015

WYRZUCANIE NIEDOPAŁKÓW PAPIEROSÓW ,

Kategoria: osiedle Villardczyków 10Mieszkańcy  lokali

                        w  klatkach  schodowych  nr  3 i 4 

                        osiedla  przy  ul. Villardczyków 10

 

WYRZUCANIE  NIEDOPAŁKÓW  PAPIEROSÓW ,

RESZTEK  JEDZENIA  I  ŚMIECI  PRZEZ  OKNA

 

     Dział  Eksploatacji  „ Południe ”  uprzejmie  prosi  o nie  wyrzucanie  przez  okna  czy  z  balkonów  żadnych przedmiotów !  Mieszkańcy  kilku  lokali  na  parterze  znajdują  w  swoich  ogródkach  niedopałki  papierosów ,  resztki  jedzenia  i  śmieci ,  w  miejscach  wskazujących  na  to ,  że  zostały  tam  zrzucone  z  wyższych  kondygnacji  budynku .  Jest  sprawą  oczywistą ,  że  wyrzucanie  przez  okna  jakichkolwiek  rzeczy  jest  niebezpieczne  a  ponadto  psuje  estetykę  osiedla .

Apelujemy  do  poczucia  odpowiedzialności  osób ,  które  ułatwiają  sobie  w  ten  sposób  życie  kosztem  sąsiadów  o  zaniechanie  takich  praktyk !

Pragniemy  też  zwrócić  uwagę ,  że  lżejsze  przedmioty  mogą  być  zrzucane  z  balkonów  przez  podmuchy  wiatru ;  prosimy  zatem  o  nie  pozostawianie  ich  na  balkonach  gdyż  stwarza  to  potencjalne  zagrożenie  dla  osób  znajdujących  się  poniżej .

Z  góry  dziękujemy  za  pozytywną  reakcję  na  naszą  prośbę !

--
oferta: 0

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia