Aktualności

Jul 2, 2015

Bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych

Kategoria: OgólneSzanowni Państwo

Mieszkańcy Naszej Spółdzielni

W dniu 19 lutego 2015 r. w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warszawy Komitet Inicjatywy – Społeczny Komitet Mieszkańców Warszawy w imieniu mieszkańców 65 warszawskich spółdzielni złożył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Przypominamy, że jest to projekt uchwały, w którym Rada Warszawy wyraża zgodę na udzielenie 95% bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli płacić tak wysokich opłat za użytkowanie wieczyste. Przypominamy, że pod projektem uchwały podpisywali się również Mieszkańcy Naszej Spółdzielni, a pod którym łącznie podpisało się ponad 52 tysiące Warszawiaków!

Aby przekonać Radnych Warszawy do niniejszego projektu uchwały oraz przybliżyć problem dotyczący przekształceń Komitet jeszcze przed złożeniem projektu zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej – Pana Jarosława Szostakowskiego  i Przewodniczącego Klubu Prawo i Sprawiedliwość – Pana Jarosława Krajewskiego z prośbą o poparcie tego projektu i o spotkanie w celu przybliżenia problemu dotyczącego przekształceń. Na nasze pismo odpowiedział Klub PiS, z którego przedstawicielami odbyło się spotkanie. Przedstawiciele Klubu zadeklarowali poparcie dla naszej inicjatywy oraz przedłożenie zbliżonego projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikat.

W przypadku Klubu PO niestety nasze prośby pozostają bez odpowiedzi. Natomiast już po złożeniu uchwały Komitet w dniu 18 marca 2015 r. wysłał pismo do Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy – Pani Ewy Malinowskiej – Grupińskiej, w którym wyraziliśmy chęć uczestniczenia w pracach nad złożonym projektem, a także poprosiliśmy Panią Przewodniczącą o spotkanie w tej sprawie oraz o przedstawienie harmonogramu prac nad tym projektem. Niestety do dzisiaj nie otrzymaliśmy ze strony Pani Przewodniczącej odpowiedzi na przesłane pismo oraz żadnych informacji, czy i kiedy Rada Warszawy zajmie się przedmiotowym projektem. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to wręcz przejaw lekceważenia tej ważnej dla Warszawiaków inicjatywy.

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie spółdzielni, które zaangażowały się w wypromowanie tej ważnej dla Warszawiaków uchwały. W trakcie spotkania omawiano kolejne wystąpienie do Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy z prośbą przedstawienie harmonogramu prac nad złożonym projektem, a także o spotkanie i umożliwienie uczestniczenia przedstawicieli Komitetu w pracach Rady. Przyjęto indywidualne wystąpienia do wszystkich 60 Radnych z prośbą o zainteresowanie się projektem. Uzgodniono również, że Komitet wystąpi z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy do Posłów na Sejm RP reprezentujących mieszkańców Warszawy w Parlamencie.

O postępach prac nad przedmiotowym projektem uchwały będziemy Państwa informować.Jednocześnie informujemy, iż każdy z Państwa może włączyć się w naszą akcję i złożyć indywidualny wniosek poparcia dla przedmiotowego projektu uchwały RM. Wzór takiego wniosku mogą Państwo otrzymać w formie elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu takiej woli na adres mailowy: zarzad@psm-im.com.pl lub pobrać z naszej strony internetowej:  www.psm-im.com.pl/dokumenty:

- pismo do Posłów na Sejm,

- pismo do Radnych m.st. Warszawy.

Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie”

.

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia