Aktualności

Mar 28, 2021
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

 

Mieszkańcy osiedla przy ul. OBROŃCÓW TOBRUKU 27

CODZIENNA DEZYNFEKCJA WIND


Zarząd P.S.M. „Idealne Mieszkanie”

uprzejmie informuje, że

począwszy od wtorku 30 marca

codziennie o godzinie 12:00

do odwołania kabiny wind będą dezynfekowane „mgłą aerozolu” z płynu dezynfekującego.

Prosimy w miarę możliwości o nie korzystanie z wind przez pół godziny od zabiegu dezynfekcji

czyli od 12:00 do 12:30.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Zarząd

P.S.M. „Idealne Mieszkanie”

Mar 15, 2021
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
W załączeiniu przesylamy INFORMACJĘ dotycząca zasad naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych
Mar 12, 2021
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
W załaczebiu przesylamy do Państwa wiadomości ZAWAIDOMIENIE dotyczące budowy kKoścuioła rzymsko- katolickiego z rośbą o zapoznanie się. Dtyczy ono warunków zabudowy.
Jan 19, 2021
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

informacjainne.pdf

INFORMACJA

W załączeniu przesyłamy do wiadomości Informację o wysokości stawek eksploatacyjnych i funduszu remontowego 2021 z prośbą o zapoznanie się.

Nov 25, 2020
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

 

ZAWIADOMIENE

Szanowni mieszkańcy,

W załączeniu udostępniamy Państwu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Parafii Rzymsko- Katolickiej  dotyczącej budowy kościoła, centrum Jana Pawła II oraz plebanii wraz z infrastrukturą techniczną przy ul, Obrońców Tobruku 48.

Jednocześnie informujemy, iż zainteresowanym stronom tj. właścicielom wyodrębnionych lokali mieszkalnych przysługuje prawo  zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Mar 7, 2019
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

 

                                                                                                          Warszawa, 2019.03.07

 

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU WE WŁASNOŚĆ

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że toczące się postępowanie  w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w  prawo własności tych gruntów ( zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005r.)  zostanie umorzone przez Urząd Dzielnicy  z dniem 31 marca 2019r.

Po dniu 31 marca 2019r.  Urząd Dzielnicy przystąpi do zbadania przesłanek do wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

Do czasu wydania zaświadczenia przez Urząd Dzielnicy nie będziemy posiadali wiedzy, czy nieruchomość ulega przekształceniu z mocy prawa ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019r, czy może z powodu zabudowy budynkami o różnym przeznaczeniu (tzw nieruchomość mieszana), przekształcenie nastąpi  z dniem wyłączenia z księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 5 ustawy)

 Z uwagi na fakt, że z dniem 31.03.2019r. upływa termin  wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a jeśli do tego  dnia, nie otrzymamy zaświadczeń  z Urzędu Dzielnicy,  zasadnym staje się  wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości z zastrzeżeniem możliwości przeksięgowania wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej w przypadku wydania zaświadczenia w późniejszym terminie.

 

                                                                                                          ZARZĄD

                                                                                     PSM „IDEALNE MIESZKANIE”

Sep 21, 2018
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
 

W imieniu Rady Osiedla Parkowego informuję, że od dnia dzisiejszego do dnia 31 października 2018 r. w godzinach 22.00-6.00 będzie czynny telefon, pod którym będzie można wezwać patrol interwencyjny ochrony w przypadku hałasu zakłócającego ciszę nocną na terenie osiedlowego parku. Mamy nadzieję, że poprawi to komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Nr telefonu – 791 565 831

May 21, 2018
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
Jan 8, 2018
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

PSM Idealne Mieszkanie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018r. zmianie  ulegają urzędowe stawki opłat dla garaży podziemnych G1 i G2 z tytułu wieczystego użytkowania gruntu  (pismo ZM-ZNO 404343584/2017 oraz ZM-ZNO 404343583/2017).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pismami.

Mar 15, 2017
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

PSM Idealne Mieszkanie informuje, iż planuje wystąpić  z wnioskiem do Urzędu Dzielnicy Warszawa Bemowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z części leśnej osiedla od strony ulicy Obrońców Tobruku 27 (szkic sytuacyjny - załacznik).

Wycinka jest konieczna ze względów bezpieczeństwa, gdyż część drzew jest niebezpiecznie przechylona na budynek, część jest osłabiona i zagrzybiona a część drzew koronami zahacza o balkony i tarasy na górnych kondygnacjach. W ostatnim czasie jedno z drzew samoczynnie zwaliło się na część leśną.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do składania swoich uwag do dnia 21 kwietnia 2017r. (piątek). Uwagi można składać drogą mailową (bkalinowska@psm-im.com.pl) lub pismem, które mozna złożyć w Biurze Administracji przy ul.Obrońców Tobruku 27 lub w Ochronie.

Zachęcamy do zapoznania się z planem wycinki.

May 30, 2014
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

W związku z trwającymi konsultacjami Zarządu Transportu Miejskiego z mieszkańcami Warszawy w sprawie nowego układu komunikacji publicznej proponowanej po otwarciu drugiej linii metra, przesyłamy w załączeniu propozycję pisma do ZTM przygotowanego z udziałem Wspólnot Mieszkaniowych zgrupowanych na terenie Osiedla Parkowego z prośbą o ewentualne uwagi co do proponowanej treści pisma.

 

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z w/w projektem pisma i przekazanie do Działu Eksploatacji ewentualnych uwag do dnia 16.06.2014r.

Nov 20, 2013
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

UWAGA! NOWE ATRAKCYJNE CENY WYNAJMU STANOWISKA NA ROWER W ROWEROWNI PRZY UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 27 W WARSZAWIE

Feb 1, 2012
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

ZMIANA  SERWISU  WIND

Dział  Eksploatacji  „ Północ ”  uprzejmie  informuje ,  że  od  dnia 01 lutego 2012r. konserwacją  wind  będzie  się  zajmować  firma ThyssenKrupp  Elevator
telefony  pogotowia :  801 447 070 ,  606 958 206

Dec 14, 2011
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

Szanowni Państwo,

Od dnia 02.01.2012r. w PSM „Idealne Mieszkanie” zostanie uruchomiony internetowy dostęp do indywidualnych kont lokali.

May 27, 2011
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27

Dział  Eksploatacji  zwraca  się  do  Państwa  z  uprzejmą  prośbą  o  przestrzeganie podstawowych  zasad  porządkowych ,  które  są  ważne  nie  tylko  ze  względów  estetycznych  i  dobrego  samopoczucia  mieszkańców  ale  przede  wszystkim  ze  względów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego .
Pragniemy  zwrócić  uwagę ,  że  ograniczanie  ciągów  komunikacyjnych ,  zarówno  na  klatkach  schodowych  jak  i  w  podziemnym  parkingu jest zabronione.  Zabrania się również przechowywania w parkingach przedmiotów  łatwopalnych.
Podstawą  prawną  jest  § 4  ustęp  1 ,  pkt  11  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  2006 r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków ,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  ( Dziennik  Ustaw  z  2006 r.  nr  80  poz. 563 ) .  Spółdzielnia ,  jako  zarządca  osiedla ,  jest  zobligowana  do  egzekwowania  tych  przepisów .
W  związku  z  tym  uprzejmie  prosimy  o  usunięcie  wszelkich  przedmiotów  i  sprzętów  z  klatek  schodowych ,  które  ograniczają  komunikację  i  w  przypadku  ewakuacji  z  budynku  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  jego  mieszkańców .  Prosimy  również  o  usunięcie  z  miejsc  postojowych  w  parkingu  podziemnym  oraz  korytarzy  piwnicznych  przedmiotów  łatwopalnych  takich  jak  meble ,  plastikowe  czy  tekturowe  opakowania   itp. ,  które  w  czasie  pożaru mogą  znacznie  przyspieszyć  rozprzestrzenianie się  ognia lub  nawet  pożar  zainicjować .
 
Z  góry  dziękujemy  za  Państwa  współpracę  w  tym  względzie .

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

May 31, 2010
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
Projekt Parku Leśnego, Warszawa, ul. Obrońców Tobruku
Apr 30, 2010
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
MIEJSCA NA ROWERY
Jan 26, 2010
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
INFORMACJA  DOTYCZĄCA OCHRONY PRZY SZLABANIE
Dec 1, 2009
Kategoria: osiedle Obrońców Tobruku 27
PORZĄDEK  NA  KLATKACH  SCHODOWYCH I  W  PODZIEMNYM  PARKINGU

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia