Aktualności

Nov 19, 2019
Kategoria: osiedle Przybyszewskiego 69

Warszawa 19.11.2019r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Do podjęcia decyzji w sprawie utrzymania lub rezygnacji z dotychczasowej usługi ochrony osiedla niezbędne jest Państwa stanowisko. Niestety nie wszyscy właściciele lokali wypowiedzieli się w tej sprawie. Analizując ankiety dotychczas złożone należy stwierdzić,  że zdania w tej kwestii wśród właścicieli lokali są bardzo podzielone, dlatego prosimy właścicieli lokali którzy nie zwrócili wypełnionej ankiety o przekazanie jej w terminie do dnia 26.11.2019r.                      Każdy głos ma znaczenie.

Wypełnioną ankietę można złożyć pracownikowi ochrony, w Dziale Eksploatacji Administratorowi, w sekretariacie Zarządu lub przesłać mailem na adres zarzad@psm-im.com.pl

Stanowisko wyrażone przez większość właścicieli będzie podstawą dla Zarządu do przyjęcia wybranego wariantu ochrony osiedla. 

                                                        

                                                                                                   

Nov 12, 2019
Kategoria: osiedle Przybyszewskiego 69

PRZEGLĄD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ – II TERMIN

w budynku przy ul. Przybyszewskiego 69

Dotyczy lokali: 1,3,4,10,11,17,18,23,26,27,30

 

Dział  Eksploatacji  uprzejmie informuje, iż we wtorek 19 listopada 2019r. w godzinach 17.00 - 17.30   odbędzie  się  II przegląd  wentylacji grawitacyjnej w  lokalach mieszkalnych.

Przegląd wykona  p. A. Baranowski(tel. 692 176 283)

z Zakładu Usług Kominiarskich Janusz Mitas 

Prosimy  o  obecność  w  mieszkaniach.

Dział Eksploatacji

Sep 30, 2019
Kategoria: osiedle Przybyszewskiego 69

PRZEGLĄD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

w budynku przy ul. Przybyszewskiego 69

 

Dział  Eksploatacji  uprzejmie  informuje ,  że 

w dniu  9 października 2019r.  (środa)

w godz. 10.00 – 11.30 oraz 17.00 – 18.00

odbędzie  się  przegląd  wentylacji grawitacyjnej

w  lokalach mieszkalnych.

 

Przegląd wykona  przedstawiciel Zakładu Usług Kominiarskich.

Adrian Baranowski tel. 692 176 283

Prosimy  o  obecność  w  mieszkaniach .

Aug 5, 2019
Kategoria: osiedle Przybyszewskiego 69

Mieszkańcy  Osiedla przy  ul. Przybyszewskiego 69

 

REMONT POSADZKI NA WJEŹDZIE DO GARAŻU PODZIEMNEGO

BRAK MOŻLIWOŚCI WJAZDU I WYJAZDU Z GARAŻU

 

Dział  Eksploatacji  „ Północ ”  uprzejmie  informuje ,  że 

 

od wtorku 20 sierpnia 2019r. od godziny 9.00

do

21 sierpnia 2019r. do godziny 22.00

będą trwały prace remontowo- naprawcze posadzki na wjeździe do garażu podziemnego wraz z wymianą odwodnienia liniowego.

Prace te wymuszają konieczność zablokowania możliwości wjazdu i wyjazdu pojazdów do i z garażu podziemnego. Dlatego tez prosimy o wyprowadzenie aut z garażu bądź nie planowanie wyjazdu w podanych powyżej terminach.

W dniu 22 sierpnia 2019r.  będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe na terenie osiedla, ale nie blokujące ruchu komunikacyjnego.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

 

                                                                          ADMINISTRACJA

                                                                           PSM Idealne Mieszkanie

Feb 1, 2012
Kategoria: osiedle Przybyszewskiego 69

ZMIANA  SERWISU  WIND

Dział  Eksploatacji  „ Północ ”  uprzejmie  informuje ,  że  od  dnia 01 lutego 2012r. konserwacją  wind  będzie  się  zajmować  firma ThyssenKrupp  Elevator
telefony  pogotowia :  801 447 070 ,  606 958 206

Dec 14, 2011
Kategoria: osiedle Przybyszewskiego 69

Szanowni Państwo,

Od dnia 02.01.2012r. w PSM „Idealne Mieszkanie” zostanie uruchomiony internetowy dostęp do indywidualnych kont lokali.

May 27, 2011
Kategoria: osiedle Przybyszewskiego 69

Dział  Eksploatacji  zwraca  się  do  Państwa  z  uprzejmą  prośbą  o  przestrzeganie podstawowych  zasad  porządkowych ,  które  są  ważne  nie  tylko  ze  względów  estetycznych  i  dobrego  samopoczucia  mieszkańców  ale  przede  wszystkim  ze  względów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego .
Pragniemy  zwrócić  uwagę ,  że  ograniczanie  ciągów  komunikacyjnych ,  zarówno  na  klatkach  schodowych  jak  i  w  podziemnym  parkingu jest zabronione.  Zabrania się również przechowywania w parkingach przedmiotów  łatwopalnych.
Podstawą  prawną  jest  § 4  ustęp  1 ,  pkt  11  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  2006 r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków ,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  ( Dziennik  Ustaw  z  2006 r.  nr  80  poz. 563 ) .  Spółdzielnia ,  jako  zarządca  osiedla ,  jest  zobligowana  do  egzekwowania  tych  przepisów .
W  związku  z  tym  uprzejmie  prosimy  o  usunięcie  wszelkich  przedmiotów  i  sprzętów  z  klatek  schodowych ,  które  ograniczają  komunikację  i  w  przypadku  ewakuacji  z  budynku  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  jego  mieszkańców .  Prosimy  również  o  usunięcie  z  miejsc  postojowych  w  parkingu  podziemnym  oraz  korytarzy  piwnicznych  przedmiotów  łatwopalnych  takich  jak  meble ,  plastikowe  czy  tekturowe  opakowania   itp. ,  które  w  czasie  pożaru mogą  znacznie  przyspieszyć  rozprzestrzenianie się  ognia lub  nawet  pożar  zainicjować .
 
Z  góry  dziękujemy  za  Państwa  współpracę  w  tym  względzie .

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia