Aktualności

Jan 19, 2021
Kategoria: Osiedle Nowodworska-Segmenty

informacjanowodworska.pdf

 

INFORMACJA

W załączeniu przesyłamy do wiadomości Informację o wysokości stawek eksploatacyjnych i funduszu remontowego 2021 z prośbą o zapoznanie się.

Jan 24, 2020
Kategoria: Osiedle Nowodworska-Segmenty

Warszawa, styczeń 2020 r.                                                                                             

 

Wyniki ankiety w sprawie usługi ochrony.                                                          Osiedle Nowodworska 14 i 22j

 

W  budynku na osiedlu Nowodworska 14 i 22j znajduje się 54 lokali.  W ankiecie wzięło udział 30 właścicieli lokali (ponad 50%) .

 

Wyniki ankiety:

 • za utrzymaniem obecnego stanu (24 godzinny dzień pracy)        -        17 właścicieli,

 

 • za ograniczeniem czasu pracy do 16 godzin                                              -           2 właścicieli,                            

 

 • za rezygnacją z ochrony budynku (będąc jednocześnie               –          6 właścicieli,

za rozbudową monitoringu)

 • za rezygnacją z usługi ochrony                                                                     -           5 właścicieli.

 

 

W wyniku przeprowadzonej ankiety Zarząd Spółdzielni po konsultacji z Radą Nadzorczą podjął decyzję o pozostawieniu czasu pracy ochrony na dotychczasowych warunkach .

 

                                                                                             

                                                                                                          Zarząd

                                                                                       PSM „Idealne Mieszkanie”

Nov 19, 2019
Kategoria: Osiedle Nowodworska-Segmenty

Szanowni  Mieszkańcy  os. Nowodworska14 i 22j

 W następstwie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. ustalającym minimalną stawkę godzinową za pracę w wysokości 17 zł obowiązującą od     1 stycznia 2020 roku, nastąpią zmiany wysokości wynagrodzenia za świadczoną usługę  ochrony osiedla.                                                            

Dotychczasowe wynagrodzenie firmy ochroniarskiej za jedną godzinę świadczonej usługi ochrony wynosi 16,35 zł. Przy tym wynagrodzeniu stawki obowiązujące mieszkańców obecnie wynoszą:

 • 1,52 zł/m2  brutto z tytułu ochrony za 1m2 powierzchni mieszkalnej , pomieszczenia przynależnego  i  boksu  garażowego  w  bud. Nowodworska 22j ,
 • 81,84 zł/m.p  za miejsce postojowe  w  parkingu  przy  ul. Nowodworskiej 14,
 • 42,40 zł/m.p za  miejsce postojowe  wyznaczone  na  terenie  przy ul. Nowodworskiej 22j.

Przyjmując minimalną stawkę godzinową za pracę w wysokości 17 zł należy uwzględnić dodatkowe koszty leżące po stronie usługodawcy tj. Vat, ubezpieczenie społeczne (ZUS),  zysk i koszty administracyjne (wynagrodzenie pracowników biurowych, wyposażenie, umundurowanie, nadzór inspektorski).                                                                                                Uwzględniając tylko ubezpieczenie społeczne - ZUS pracodawcy - to stawka minimalnego wynagrodzenia wzrasta do wysokości 20,32 zł brutto.                                   Taki wzrost stawki roboczogodziny spowoduje wzrost opłat eksploatacyjnych z tytułu ochrony.  A mianowicie:                                                                                                           

 • opłata za 1m2 powierzchni mieszkalnej i pomieszczenia przynależnego i boksu garażowego  wyniesie 1,88 zł/m2  brutto,  
 • za miejsce postojowe w parkingu przy ul.Nowodworskiej 14 wyniesie 87,74 zł/m.p.   
 • za miejsce postojowe wyznaczone na terenie  przy  bud. Nowodworska 22j wyniesie 43,74 zł/m.p.

Rozważamy również sytuację będącą następstwem całkowitej  rezygnacji z ochrony fizycznej osiedla. Dlatego  dodatkowo zakupiono i zamontowano system sterowania GSM jako alternatywę dla pilotów. Otwarcie bramy czy szlabanu możliwe jest obecnie  - pilotem , oraz dodatkowo systemem GSM. Nowy system umożliwia otwarcie i zamknięcie szlabanu i bramy na odległość np. bezpośrednio z mieszkania.

Rezygnując z ochrony fizycznej opłata za tę usługę zostanie zniesiona, natomiast   opłata za miejsce postojowe w garażu przy Nowodworskiej14 zmniejszy się do kwoty 59,57zł/m.p., natomiast opłata za miejsce postojowe wyznaczone na terenie  przy                          ul. Nowodworskiej 22 j  zmaleje do kwoty 42,67 zł/m.p.    

Podkreślić należy, że osiedle  jest  monitorowane  w  bardzo  ograniczonym  zakresie.           Aby każde zdarzenie powstałe na terenie zewnętrznym osiedla było rejestrowane a zapis przechowywany na dysku rejestratora przynajmniej przez 14 dni należy uzupełnić istniejący monitoring o rejestrator z poszerzoną pamięcią oraz kamery dla każdego adresu oddzielnie.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to duże obciążenie każdego budżetu domowego stąd ponownie pytamy  właścicieli  lokali  o  ich  stanowisko  w  kwestii ochrony.  

Rozwiązań jest kilka:

 1. akceptujemy obecny stan, lub
 2. rezygnujemy z całodobowej ochrony, lub
 3. rezygnujemy z całodobowej ochrony i rozbudowujemy monitoring.

Uwzględniając  powyższe chcielibyśmy  poznać  opinię  jak  największej  liczby  mieszkańców,  aby podjąć  dalsze  działania.                                                                                                    

 Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. Zwracamy uwagę, że udział w ankiecie mogą wziąć tylko  właściciele  mieszkań.           

 Zachęcamy właścicieli  do wzięcia  udziału  w tej ankiecie, gdyż  stanowisko  wyrażone przez  większość  będzie podstawą  dla  Zarządu do przyjęcia  wybranego  wariantu.                                                 

Wypełnione formularze ankiety prosimy składać do dnia 15 listopada br. w pomieszczeniu ochrony przy ul. Nowodworskiej 14 ,  w biurze Działu Eksploatacji Północ przy ul. Obrońców Tobruku 27,   bądź w  siedzibie  Spółdzielni przy ul. Polnej Róży 6 lub mailem na jeden z poniższych adresów:

zarzad@psm-im.com.pl ;   eksploatacja.polnoc @psm-im.com.pl.

 

 

                                                                                   Z poważaniem,             

                                                                       Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie”

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                                   Warszawa, dn……….2019 r.

………………………………..

Imię i Nazwisko właściciela lokalu, adres

 

                                                                 A N K I E T A

W  sprawie usługi ochrony osiedla przy ul. Nowodworskiej 14 i 22j.

                 ( Wypełniają tylko właściciele mieszkań i lokalu użytkowego )

 

Prosimy o zaznaczenie Państwa stanowiska zakreślając właściwą odpowiedź.

 

1. Jestem za  utrzymaniem 24 godz. usługi ochrony.            

                                                                                                       Tak               Nie

2.Jestem za rezygnacją z usługi ochrony osiedla.

                                                                                                       Tak               Nie

3. Jestem za rezygnacją z usługi ochrony i za rozbudową monitoringu osiedla.  

                                                                                                        Tak               Nie

4.Inne propozycje ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                                                                       

                                                                                                    Podpis…………………….                                                             

 

 

 

 

Nov 19, 2019
Kategoria: Osiedle Nowodworska-Segmenty

Szanowni mieszkańcy osiedla Nowodworska.

 

 

 7 października 2019 roku został zainstalowany dodatkowy system sterowania szlabanem i bramą

wjazdową na osiedle poprzez łącze GSM. System ten wyposażono w sterownik GSM, sterownik czasowy oraz sterownik alarmowy SOS przeznaczony  dla służb ratunkowych.

Piloty będące w Państwa posiadaniu działają niezależnie i obsługują uruchomione sterowniki.

Sterownik GSM otwiera szlaban lub bramę tylko wtedy, gdy otrzyma wywołanie z uprawnionego (zarejestrowanego) numeru telefonu komórkowego.

 

 1. 1.      Obecnie piloty, którymi się Państwo posługujecie otwierają zarówno szlaban (w dzień od godziny 6:00 do 22:00), jak i bramę (w nocy między 22:00 a 6:00).

 

 1. 2.      Otwarcie szlabanu i bramy oprócz pilota, możliwe jest posługując się zarejestrowanym numerem telefonu komórkowego dzwoniąc na następujący numer  576 408 782  – połączenie zostanie automatycznie odrzucone, bez naliczenia opłaty, zaś wjazd na osiedle (szlaban lub brama) zostanie otwarty.

 

 1. 3.      Zamontowany przełącznik czasowy automatycznie zamyka bramę o godzinie 22:00, przy czym szlaban nie zostaje automatycznie podniesiony. Dopiero pierwsze otwarcie bramy po godzinie 22:00 powoduje także podniesienie szlabanu, który pozostaje już w tej pozycji do godziny 6:00.

 

 1. 4.      O godzinie 6:00 brama pozostaje zamknięta do momentu otwarcia jej pilotem lub przez

           połączenie telefoniczne, a potem pozostaje otwarta do godziny 22:00.

 

 1. 5.      Podnoszenie ramion szlabanu:

a. przy użyciu pilota działa – każdy przycisk powoduje otwarcie jednego z ramion;

b. przy użyciu telefonu podnoszą się oba ramiona jednocześnie.

 

     6. Otwieranie bramy:

a. przy użyciu pilota – dowolny z dwóch przycisków powoduje otwarcie bramy;

b. przy użyciu telefonu również otwierają się oba skrzydła.

 

Osoby zainteresowane uruchomieniem nowego systemu otwierania proszone są o podanie swoich numerów telefonów wraz z adresem zamieszkania (w celu weryfikacji uprawnień) na adres mailowy: eksploatacja.polnoc@psm-im.com.pl.

 

Prosimy pamiętać o każdorazowym poinformowaniu Zarządu Spółdzielni w przypadku zmiany któregoś z podanych numerów lub zakończenia używania go.

Prosimy o zgłaszanie do Zarządu lub Administratora Spółdzielni, Państwa spostrzeżeń, uwag i opinii odnośnie funkcjonowania systemu, oraz dalszego kierunku zmian w systemie ochrony osiedla.

 

Jednocześnie informujemy, iż Spółdzielnia uruchomi równolegle  ankiety w sprawie ochrony osiedla oraz ewentualnej rozbudowy systemu monitoringu osiedla.

May 18, 2012
Kategoria: Osiedle Nowodworska-Segmenty

Warszawa, 16 maja 2012 r.
Szanowni   Państwo , mieszkańcy os. „Nowodworska”.
      Przekazujemy Państwu opracowany Regulamin Organizacji Ruchu i Parkowania Pojazdów Samochodowych, który będzie obowiązywał na terenie będącym nieruchomością wspólną, od 1 czerwca 2012 r. na osiedlu przy ul. Nowodworskiej 14–22j. Regulamin ten został przygotowany i konsultowany z Radą Osiedla a następnie zatwierdzony przez Zarządy obu Spółdzielni, tj. PSM „ Idealne Mieszkanie” i SM „Nowodworska”. Od 1 czerwca br. zaczną obowiązywać przepisy wewnętrzne, które dotyczyć będą mieszkańców wszystkich lokali mieszkalnych i segmentów znajdujących się na terenie osiedla Nowodworska. Przepisy te regulują problemy związane z ruchem samochodowym, wjazdem na teren osiedla, parkowaniem samochodów i kontrolą osób wchodzących na teren osiedla. W związku z  przypadkami włamań do boksów garażowych, mieszkań i segmentów, aby poprawić stan bezpieczeństwa służba portierska, tzw. ochrona osiedla, będzie wykonywała cykliczne obchody osiedla i nie będzie zobowiązana jedynie do „pilnowania przycisku otwarcia i zamknięcia szlabanu”. Na terenie osiedla będą mogły parkować te samochody, których  właściciele  mają wykupione lub  wynajęte miejsce w boksie garażowym, miejsce postojowe w garażu naziemnym lub miejsce postojowe w obrębie budynku  Nowodworska 22j. Wyjazd lub wjazd na teren osiedla, bramą od ul. Nowodworskiej będzie umożliwiał pilot obsługujący automat otwarcia lub zamknięcia szlabanu. 
    Decyzją Zarządów obu Spółdzielni wszyscy mieszkańcy posiadający prawo własności garaży, boksów garażowych, miejsc postojowych otrzymują po jednym pilocie nieodpłatnie. Piloty będą wydawane w poniedziałek  21 maja br. w godzinach 15.00÷19.00 w pomieszczeniu portierni w budynku  Nowodworska 14. Osoby wynajmujące miejsce postojowe otrzymają pilota za kaucją zwrotną w wysokości 100 zł. Kaucja będzie  zwracana po zwrocie sprawnego pilota. Mieszkańcy wynajmujący miejsca postojowe lub  boksy garażowe powinni ubiegać się o  udostępnienie pilota od właściciela.
Osoba ubiegająca się o otrzymanie pilota zobowiązana jest do:

• podania danych pojazdu ( nr rejestracyjny, marka samochodu),
•  złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią załączonego regulaminu i przestrzeganiu zasad w nim ujętych.
                                                                 
Zarząd PSM „Idealne Mieszkanie”


Załączniki:
1.  Regulamin Organizacji Ruchu i Parkowania Pojazdów Samochodowych. 

Poprzednia strona: Dokumenty do pobrania
Następna strona: rozliczenia