archiwum

Strona 1 z 284  > >>

Mar 8, 2021
Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 6

Mieszkańcy lokali

w klatce schodowej nr 5

osiedla przy ul. Kabacki Dukt 6

REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że

we czwartek 11. marca

rozpocznie się remont klatki schodowej.

Remont wykona firma „ USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, Zbigniew Stelmach” ( nadzór z ramienia tej firmy będzie pełniony przez pana Zbigniewa Stelmacha;

tel. 609 481 856 ).

Ze strony Spółdzielni osobą nadzorującą będzie

mgr inż. Radosław Klem; tel. 22 409 91 24.

Prosimy o usunięcie z klatki wózków dziecięcych, rowerów, kwiatów i wszelkich przechowywanych tam rzeczy. Z góry dziękujemy za współpracę !

Przewidywany czas trwania pracy – do połowy kwietnia.

Przepraszamy za uciążliwości związane z remontem.

Jan 11, 2021
Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 5

Użytkownicy piwnic

                        na terenie osiedla

                        przy ul. Kabacki Dukt 5

 

 

PROŚBA O USUNIĘCIE RZECZY

Z KORYTARZY PIWNICZNYCH

 

Szanowni Państwo,

        Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie przypomina, że ze względów  przeciwpożarowych, jakiekolwiek ograniczanie ciągów komunikacyjnych - zarówno na  klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych jak i podziemnym parkingu - JEST  ZABRONIONE. 

Podstawy  prawne :

1.  § 4 ustęp 1, pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

      ( Dziennik Ustaw nr 80 z 2006 r. poz. 563 ),

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi  zmianami ).  

Spółdzielnia, jako zarządca osiedla, jest zobligowana do egzekwowania tych przepisów.

Przechowywania jakichkolwiek przedmiotów na klatkach schodowych i w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania zabrania też obowiązujący  w naszej Spółdzielni Regulamin Porządku Domowego ( § 16 pkt 2 i 6 ).

Regulamin jest dostępny w naszym biurze a także na stronie internetowej Spółdzielni www.psm-im.com.pl

     W związku z powyższym uprzejmie prosimy o usunięcie z korytarzy piwnicznych przedmiotów, które ilustrujemy na zdjęciach.

Nie usunięcie ich w terminie do 21. stycznia

spowoduje, że będziemy zmuszeni zrobić to we własnym zakresie.

Z góry dziękujemy za pozytywną reakcję !

Jan 11, 2021
Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 5

Mieszkańcy osiedla

przy ul. Kabacki Dukt 5

 

 

PRZERWA W DOSTAWIE

CIEPŁEJ WODY

SPOWODOWANA PRACAMI KONSERWACYJNYMI

 

   Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że jutro to jest 

we wtorek 12. stycznia,

w godzinach 10:00 – 11:30

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody spowodowana pracami konserwacyjnymi.

Przepraszamy za związane z tym uciążliwości.

Dec 4, 2020
Kategoria: osiedle Polnej Róży 6

Mieszkańcy osiedla

                            przy ul. Polnej Róży 6

 

 

WYMIANA CZĘŚCI GAZOMIERZY

W ŚRODĘ 2. GRUDNIA

KRÓTKIE PRZERWY W DOSTAWIE GAZU

 

   Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że - zgodnie z informacją Polskiej Spółki Gazownictwa – jutro to jest

w środę 2. grudnia,

od godziny 10:00

na terenie osiedla będą wymieniane wybrane gazomierze w związku upływem terminu ich legalizacji.

Wykazy mieszkań, których dotyczy wymiana znajdują się w ogłoszeniach powieszonych przy klawiaturach domofonów, w przedsionkach klatek schodowych.

W związku z wymianą wystąpią krótkie przerwy w dostawie gazu.

Dec 4, 2020
Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 6

Mieszkańcy lokali

                    w klatce schodowej nr 3

                    osiedla przy ul. Kabacki Dukt 6

 

 

AWARIA

INSTALACJI DOMOFONOWEJ

 

   Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że na skutek przepięcia w sieci elektrycznej poza terenem osiedla, doszło wczoraj do uszkodzenia instalacji domofonowej.

Awaria zostanie prawdopodobnie usunięta do środy 9. grudnia.

Do tego czasu prosimy nie zamykać drzwi wejściowych do klatki schodowej gdyż nie wszyscy mieszkańcy posiadają klucze.

Przepraszamy za uciążliwości związane z awarią.

Poprzednia strona: Aktualności
Następna strona: rozliczenia