archiwum

Strona 1 z 284  > >>

Jun 24, 2021
Kategoria: osiedle Villardczyków 8

Mieszkańcy lokali

w klatkach schodowych nr 1 - 4

                osiedla przy ul. Villardczyków 8

 

 

NAPRAWA BRAMY

W PODZIEMNYM PARKINGU „A”

( miejsca postojowe nr 1 – 47 )

 

     Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, serwis będzie naprawiał bramę w poniedziałek 28.06 od godziny 10:00 tak więc

w poniedziałek 28. czerwca

od godz. 10:00 przez około 4 godziny

komunikacja przez bramę będzie niemożliwa.

Przepraszamy za związane z tym uciążliwości
May 11, 2021
Kategoria: osiedle Villardczyków 8

Mieszkańcy lokali

w klatkach schodowych nr 1 - 4

                osiedla przy ul. Villardczyków 8

 

NAPRAWA BRAMY

W PODZIEMNYM PARKINGU „A”

 

     Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że do uzyskania pełnej sprawności bramy należy jeszcze wymienić kilka części. Serwis przyjedzie ponownie w środę 12.05 o godzinie 12:00 tak więc

w środę 12. maja

od godz. 12:00 przez około 3 godziny

komunikacja przez bramę będzie niemożliwa.

Przepraszamy za związane z tym uciążliwości.

Mar 8, 2021
Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 6

Mieszkańcy lokali

w klatce schodowej nr 5

osiedla przy ul. Kabacki Dukt 6

REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że

we czwartek 11. marca

rozpocznie się remont klatki schodowej.

Remont wykona firma „ USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, Zbigniew Stelmach” ( nadzór z ramienia tej firmy będzie pełniony przez pana Zbigniewa Stelmacha;

tel. 609 481 856 ).

Ze strony Spółdzielni osobą nadzorującą będzie

mgr inż. Radosław Klem; tel. 22 409 91 24.

Prosimy o usunięcie z klatki wózków dziecięcych, rowerów, kwiatów i wszelkich przechowywanych tam rzeczy. Z góry dziękujemy za współpracę !

Przewidywany czas trwania pracy – do połowy kwietnia.

Przepraszamy za uciążliwości związane z remontem.

Jan 11, 2021
Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 5

Użytkownicy piwnic

                        na terenie osiedla

                        przy ul. Kabacki Dukt 5

 

 

PROŚBA O USUNIĘCIE RZECZY

Z KORYTARZY PIWNICZNYCH

 

Szanowni Państwo,

        Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie przypomina, że ze względów  przeciwpożarowych, jakiekolwiek ograniczanie ciągów komunikacyjnych - zarówno na  klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych jak i podziemnym parkingu - JEST  ZABRONIONE. 

Podstawy  prawne :

1.  § 4 ustęp 1, pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

      ( Dziennik Ustaw nr 80 z 2006 r. poz. 563 ),

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi  zmianami ).  

Spółdzielnia, jako zarządca osiedla, jest zobligowana do egzekwowania tych przepisów.

Przechowywania jakichkolwiek przedmiotów na klatkach schodowych i w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania zabrania też obowiązujący  w naszej Spółdzielni Regulamin Porządku Domowego ( § 16 pkt 2 i 6 ).

Regulamin jest dostępny w naszym biurze a także na stronie internetowej Spółdzielni www.psm-im.com.pl

     W związku z powyższym uprzejmie prosimy o usunięcie z korytarzy piwnicznych przedmiotów, które ilustrujemy na zdjęciach.

Nie usunięcie ich w terminie do 21. stycznia

spowoduje, że będziemy zmuszeni zrobić to we własnym zakresie.

Z góry dziękujemy za pozytywną reakcję !

Jan 11, 2021
Kategoria: osiedle Kabacki Dukt 5

Mieszkańcy osiedla

przy ul. Kabacki Dukt 5

 

 

PRZERWA W DOSTAWIE

CIEPŁEJ WODY

SPOWODOWANA PRACAMI KONSERWACYJNYMI

 

   Dział Eksploatacji „Południe” uprzejmie informuje, że jutro to jest 

we wtorek 12. stycznia,

w godzinach 10:00 – 11:30

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody spowodowana pracami konserwacyjnymi.

Przepraszamy za związane z tym uciążliwości.

Poprzednia strona: Aktualności
Następna strona: rozliczenia